logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

นางสุนันทา  สกุลสันติ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง 3 กันยายน 2563 - ปัจจุบัน

 

 

นางสาวพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2561 - 2 เมษายน 2563

 

 

นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2560 - พ.ศ.2561
 
 
 

นายสมมาตร มณีหยัน

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559 - พ.ศ.2560

 

 

นายสนั่น นพนภาพร

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2558 - พ.ศ.2559

 

 

นายวันชัย อัครสมพงศ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2556 - พ.ศ.2558
 
 
 
 
4 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2803 ครั้ง