logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายอังกูร บัวศรี ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฎิบัติราชการงานตามยุทธศาสตร์ งานตามภารกิจประจำ รับฟังปัญหาอุปสรรค ตลอดจนโครงการสำคัญต่างๆ ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานฯ

เมื่อวันที่  12 - 13 กุมภาพันธ์ 2567  นายอังกูร บัวศรี  ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฎิบัติราชการงานตามยุทธศาสตร์ งานตามภารกิจประจำ รับฟังปัญหาอุปสรรค ตลอดจนโครงการสำคัญต่างๆ ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นางสุนันทา  สกุลสันติ์ ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ได้สรุปความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้ลงพื้นที่แปลงบุกรุกที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พท. 529 ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง และตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง และลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุแปลงที่จะดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง ณ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พท.28 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทุลง (ที่ตั้งศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง)

13 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสุนันทา สกุลสันติ์ ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการการประกอ...
  5 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพัทลุง ครั้ง...
  13 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการเช่าอาคารราชพัสดุบริเวณอ่าวเจ้ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขน...
  4 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง