logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563...
เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นำโดยนางวัชรีย์ หนูเจริญ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่พัทลุง นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียตริ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธี

อัลบั้มภาพ

13 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 2 กันยายน 2563 นางวัชรีย์ หนูเจริญ นายช่างสารวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารั...
  3 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง
 • วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เข้าร่วมงานแถลงข่าว “งานสมโ...
  18 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังป...
  17 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง