logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสุนันทา สกุลสันติ์ ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามงานตามแผนงานประเมินราคาที่ดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567

นางสุนันทา สกุลสันติ์ ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามงานตามแผนงานประเมินราคาที่ดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ระหว่าง วันที่ 17,21,23,24 พฤษภาคม 2567 ในพื้นที่ อ.ตะโหมด,อ.ควนขนุน,อ.ป่าพะยอม,อ.ศรีบรรพต

อัลบั้มภาพ

24 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสุนันทา สกุลสันติ์ ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมพิธีรับมอบกล้าไม้ "โค...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อปร...
  12 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • นางสุนันทา สกุลสันติ์ ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เข้าพบรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพัทล...
  12 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง