logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สภาพการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ แปลงพท. 529 ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง และ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

วันที่ 20 ธันวาคม 2566  นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์  นายธีรพงศ์ สุขช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิที่ราชพัสดุ นางสาวอัญชลี ยุชังกูล เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สภาพการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ แปลงพท. 529 ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง และ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจนโดยมี นางสุนันทา สกุลสันติ์ ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง นางวัชรีย์ หนูเจริญ นายช่างสำรวจอาวุโส นางสาวเสาวลักษณ์ เทศนุ้ย เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ร่วมดำเนินการตรวจสอบพร้อมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและได้มีกรประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยอำเภอเมืองพัทลุง อำเภอศรีนครินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 และโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ร่วมให้ข้อมูลในวันดังกล่าว 

อัลบั้มภาพ

21 ธันวาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 90 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสุนันทา สกุลสันติ์ ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการการประกอ...
  5 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพัทลุง ครั้ง...
  13 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการเช่าอาคารราชพัสดุบริเวณอ่าวเจ้ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขน...
  4 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง