logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาเรื่อง การคัดค้านราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2566-2569

วันที่13 มีนาคม 2567  ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง (นางสุนันทา สกุลสันติ์) และเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2567  เพื่อพิจารณา เรื่อง การคัดค้านราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2566-2569 ในเขตอำเภอเมืองพัทลุง และกำหนดราคาประเมินที่ดินเพิ่มเติมกรณีแปลงที่ดินที่ยังมิได้มีการกำหนดราคาประเมินที่ดิน โดยมีนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน

อัลบั้มภาพ

13 มีนาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสุนันทา สกุลสันติ์ ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการการประกอ...
  5 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการเช่าอาคารราชพัสดุบริเวณอ่าวเจ้ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขน...
  4 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • นายอังกูร บัวศรี ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฎิบัติราช...
  13 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง