logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพัทลุง (คบจ.) ได้จัดประชุม คบจ.ครั้งที่ 5/2563 ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพัทลุง (คบจ.) ได้จัดประชุม คบจ.ครั้งที่ 5/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ อาคารตลาดเกษตรระดับชุมชน ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งจัดให้มีตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร

อัลบั้มภาพ

17 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 2 กันยายน 2563 นางวัชรีย์ หนูเจริญ นายช่างสารวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารั...
  3 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง
 • วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เข้าร่วมงานแถลงข่าว “งานสมโ...
  18 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกีย...
  13 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง