logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เข้าร่วมงานแถลงข่าว “งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2563"

วันที่ 18 สิงหาคม 2563  นางวัชรีย์  หนูเจริญ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เข้าร่วมงานแถลงข่าว “งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2563” และร่วมกับกระทรวงการคลังในการบริจาคสิ่งของ ให้กับกาชาดจังหวัดพัทลุง

อัลบั้มภาพ

18 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 2 กันยายน 2563 นางวัชรีย์ หนูเจริญ นายช่างสารวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารั...
  3 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกีย...
  13 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังป...
  17 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง