logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 2 กันยายน 2563 นางวัชรีย์ หนูเจริญ นายช่างสารวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่พัทลุง และเจ้าหน้าที่สานักงานฯเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประจาร้านนาวาในงานกาชาดประจาปีของดีเมืองลุง

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ภาพข่าว.pdf 465 KB 3
3 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เข้าร่วมงานแถลงข่าว “งานสมโ...
  18 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกีย...
  13 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังป...
  17 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง