logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง (นางสุนันทา สกุลสันติ์)และเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง (นางสุนันทา สกุลสันติ์) และเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2566 เพื่อพิจารณาเรื่อง การปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดิน ในเขตอำเภอเมืองพัทลุง และการประกาศกำหนดพื้นที่และระยะเวลาในการสำรวจที่ดิน โดยมีนายฉัตรชัย  อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน

อัลบั้มภาพ

8 ธันวาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 85 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วิธีการยื่นคำคัดค้านฯ และการค้นหาราคาประเมินที่ดิน
  10 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ตาม โครงการเ...
  8 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
 • สื่อออนไลน์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ "การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุภา...
  5 กรกฎาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง