logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สื่อออนไลน์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ "การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุภายในส่วนราชการ"

เอกสารดาวน์โหลด VDO

5 กรกฎาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วิธีการยื่นคำคัดค้านฯ และการค้นหาราคาประเมินที่ดิน
  10 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ตาม โครงการเ...
  8 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
 • วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง (นางสุนันทา สกุลสันติ์)และเจ้าหน้าที...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 85 ครั้ง