logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  18 กันยายน 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  17 กันยายน 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเลือกสรร กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  8 กันยายน 2558
 • สำนักงานธนารักษ์ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558
  24 สิงหาคม 2558