logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านเหรียญกษาปณ์

 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย
  3 กันยายน 2563
 • การรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • ใบสั่งจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
  12 สิงหาคม 2559
 • ใบสั่งจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
  12 สิงหาคม 2559
 • การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
  18 พฤศจิกายน 2558
 • ใบสั่งจอง เหรียญที่ระลึกพระคลัง (พิมพ์สี)
  5 มีนาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร