logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง

Office of Phatthalung Provincial Treasury

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง

Office of Phatthalung Provincial Treasury

ครุฑมิ่งมงคล
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ
การประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน
กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น ”TRD SMART PAY ” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ขั้นตอนการค้นหาราคาประเมินด้วยตนเอง